Strona główna - OPS w Kępicach


 

Informacja dotycząca ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów

 

 

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w MENU w zakładce Świadczenia rodzinne - Zasiłek dla opiekuna

 


UWAGA

ZMIANA  WYSOKOŚCI  ŚWIADCZENIA  PIELĘGNACYJNEGO

OD DNIA 01.05.2014 ROKU

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego  wynosi:

* w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,

      * w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,

      * od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. 

 

 


Dyżury psychologa w ośrodku pomocy społecznej w Kępicach

 
 
Harmonogram dyżurów psychologa w miesiącu czerwcu 2014:
 
 
04.06.2014r. środa                    900 - 1500

09.06.2014r. poniedziałek        900 - 1400

25.06.2014r. środa                    900 - 1500

 

 


 

 

logo bliżej prawa

 

 

W związku z realizacją projektu „Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim”, przedstawiamy harmonogram najbliższych darmowych porad prawnych i obywatelskich  w powiecie słupskim w tzw. punktach mobilnych w Gminie Kępice. 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo po kliknięciu na link poniżej "SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE".

 

"SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE"

 

 


 

 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Słupsku zaprasza do udziału w 

 

PROGRAMIE „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”

 

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

(kwiecień 2014- grudzień 2015)

skierowany do młodzieży NEET- młodzieży (w wieku 15-24 lata),

która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania.

 

Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej

 

Informacje o Projekcie - pobierz

Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Dane adresowe

 Ośrodek Pomocy Społecznej

77-230 Kępice

ul. Niepodległości 6,
e-mail :

 ops@opskepice.pl

 

telefon: 
59/857-63-59
59/857-63-57
501-138-836


fax : 
59/857-63-59

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 

 7:00 - 11:00