Strona główna - OPS w Kępicach

 


 

INFORMATOR O PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach w załączniku poniżej przedstawia Informator o działających w Słupsku i powiecie słupskim podmiotach leczniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz instytucjach udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

INFORMATOR


 

Dyżury psychologa w ośrodku pomocy społecznej w Kępicach

 
Harmonogram dyżurów psychologa w miesiącu kwietniu 2014:
 

 02.04.2014r.     środa     900 - 1500

11.04.2014r.     piątek     900 - 1500

16.04.2014r.    środa      900 - 1400

 


 

Dyżury psychologa w ośrodku pomocy społecznej w Kępicach

 
Harmonogram dyżurów psychologa w miesiącu marcu 2014:
 

05.03.2014r.     środa      900 - 1500

12.03.2014r.     środa      900 - 1500

21.03.2014r.     piątek     900 - 1400

 


 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W MIESIĄCU MARCU 2014

 

 

 

 


 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 


Jak co roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom  Pokrzywdzonym Przestępstwem". W tym roku każdy zainteresowany będzie

mógł zgłosić się po poradę w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r.

 

W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw

Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna,

Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.


W tym roku w dniach 24 lutego - 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Przestępstwem.

 

 

W naszym powiecie będzie to:
 

Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw w Słupsku,

ul. Sienkiewicza 7/24, 76-200 Słupsk,

tel. (59) 840-14-60.

 

Psycholog:

 

poniedziałek, środa, piątek od 12.00-14.00,

wtorek 11.30-14.30, 

czwartek 11.30-14.30

 

Prawnik:

 

poniedziałek 16.00-18.00

wtorek 16.00-19.00

środa 16.00-18.00 

piątek od 8.00-16.00


Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały 
charakter interdyscyplinarny.


Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze,

aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę

dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego kuratorzy sądowi i komornicy.

Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Dane adresowe

 Ośrodek Pomocy Społecznej

77-230 Kępice

ul. Niepodległości 6,
e-mail :

 ops@opskepice.pl

 

telefon: 
59/857-63-59
59/857-63-57
501-138-836


fax : 
59/857-63-59

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 

 7:00 - 11:00