Strona główna - OPS w Kępicach

 

 


 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 


karta rodziny

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach od dnia 16 czerwca 2014r. realizuje uchwałę Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej na wniosek oraz bezpłatnie przez realizatora.

 

Szczegółowe informacje na temat KRD można uzyskać pod nr telefonu 59 857 63 59 wew. 26 

Sobieska Katarzyna pok. 116

oraz w zakładce     

 Karta Dużej Rodziny.

 

 

 

Katalog zawierający informację o wszystkich ulgach i zniżkach dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina -uprawnienia”.

 

 


 

 

WYCIECZKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

dscn1305

 

W dniu 31 maja br. z okazji Dnia dziecka udaliśmy się na wycieczkę do Doliny Charlotty do Strzelinka k. Słupska.

O godzinie 8.30 w grupie 18 osób spotkaliśmy się pod Urzędem Miejskim w Kępicach, by wyruszyć w drogę. Około godziny 10.00 byliśmy już na miejscu. A tam czekał na nas pan przewodnik, by oprowadzić nas po Krainie Bajek oraz Mini Zoo. W Krainie Bajek spotkaliśmy się z Pinokiem, Królewną Śnieżką i siedmioma krasnoludkami, a także z Calineczką. Podczas zwiedzania zoo mogliśmy zobaczyć m.in. żubry, dziki, jelenie, lamy, kilka gatunków sów, małp i wiele innych równie ciekawych zwierząt. Następnie udaliśmy się do fokarium, by tam zobaczyć foki podczas treningu medycznego i karmienia. Około godziny 12.30 ruszyliśmy w drogę powrotną. Wszyscy byliśmy trochę zmęczeni, ale pełni radości i z uśmiechniętymi buziami. 

 

 

Więcej zdjęć znajduje się w Galerii w folderze Wycieczka do Doliny Charlotty.


 

Informacja dotycząca ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów

 

 

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w MENU w zakładce Świadczenia rodzinne - Zasiłek dla opiekuna

 


UWAGA

ZMIANA  WYSOKOŚCI  ŚWIADCZENIA  PIELĘGNACYJNEGO

OD DNIA 01.05.2014 ROKU

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., uległa zmianie wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego  wynosi:

* w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,

      * w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,

      * od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od stycznia 2017 r. o wskaźnik waloryzacji tj. o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

 

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. 

 

 


Dyżury psychologa w ośrodku pomocy społecznej w Kępicach

 
 
Harmonogram dyżurów psychologa w miesiącu czerwcu 2014:
 
 
04.06.2014r. środa                    900 - 1500

09.06.2014r. poniedziałek        900 - 1400

25.06.2014r. środa                    900 - 1500

Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Dane adresowe

 Ośrodek Pomocy Społecznej

77-230 Kępice

ul. Niepodległości 6,
e-mail :

 ops@opskepice.pl

 

telefon: 
59/857-63-59
59/857-63-57
501-138-836


fax : 
59/857-63-59

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 

 7:00 - 11:00