„Dobry start”

Rządowy program dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wniosek o świadczenie dobry start mogą złożyć rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni, a także pełnoletnie osoby uczące się w szkole niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz 24. roku życia
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz do ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem emp@tii od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, przy czym złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do dnia 30 września.

Formularze wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice w pokoju nr 2 od poniedziałku w godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Darią Sieradzką lub Magdaleną Urbanowicz pod nr tel. 59 857 63 57.